UGEAVISEN.COM

Trampoliner, indkøbstrolley og fritidsprodukter - Easy-Pix.eu

ForsideGRÆNSEHANDELHOROSKOPERARTIKLERFORLYSTELSERSUND & RASKMAD MED MERE

Afhjælpning inden rimelig tid af fejl ved computer

Den erhvervsdrivende havde efter omstændighederne ret til at foretage et tredje afhjælpningsforsøg, da manglen havde været periodisk og meget vanskelig at finde

Cirka 11 måneder efter købet af en bærbar computer reklamerede forbrugeren over, at harddisken en gang i mellem peb, og at computeren af og til ”frøs fast” ved almindelig brug af word og internettet. Computeren blev indleveret til den erhvervsdrivende, men forbrugeren beskrev ikke, hvornår og i hvilken forbindelse fejlen opstod. Den erhvervsdrivende testede selv computeren i 6 dage uden at finde fejlen men havde for en sikkerhedsskyld fjernet støv fra udluftningen. Den erhvervsdrivende tilbød, at computeren kunne blive sendt til en ekstern reparatør, men forbrugeren ville først se, om problemet var blevet afhjulpet.

Tre uger efter indleverede forbrugeren igen computeren til den erhvervsdrivende, da der var de samme fejl ved den. Ved indleveringen var computeren ”frosset fast”, og den erhvervsdrivende tog et billede af skærmes udseende, som blev sendt med til en ekstern reparatør. Forbrugeren havde tillige nærmere beskrevet, hvornår fejlen opstod, og hvorledes den kunne fremprovokeres.
Computeren blev leveret tilbage efter 19 dage, og den erhvervsdrivende oplyste, at der ikke var fundet fejl ved computeren. Den erhvervsdrivende havde dog pr. kulance udskiftet skærmen og kablet fra computeren til skærmen. Tre dage senere henvendte forbrugeren sig til den erhvervsdrivende og ville ophæve købet, da fejlen stadig ikke var blevet afhjulpet. Den erhvervsdrivende afviste kravet om ophævelse, men tilbød igen at reparere computeren, mod at forbrugeren fik en lånecomputer stillet til rådighed i reparationsperioden.

Forbrugeren ønskede ikke endnu en afhjælpning og indbragte sagen for Forbrugerklagenævnet med krav om ophævelse. Nævnets sagkyndige undersøgte i den forbindelse computeren og konstaterede, at computeren havde en periodisk fejl, men at den var særdeles vanskelig at lokalisere. Den sagkyndige mente, at fejlen kunne afhjælpes ved at udskifte bundkortet.

Efter modtagelse af den sagkyndiges erklæring fastholdt den erhvervsdrivende sit afhjælpningstilbud og tilbød at udskifte bundkortet, og hvis det ikke afhjalp fejlen, var den erhvervsdrivende villig til at lade forbrugeren hæve købet. Forbrugeren ønskede ikke at tage i mod den erhvervsdrivendes tilbud. Forbrugerklagenævnet traf derefter følgende afgørelse:

”Nævnet lægger efter den sagkyndiges erklæring til grund, at klagerens computer har en periodisk fejl, hvorefter skærmbilledet fryser fast og bevirker, at computeren skal genstartes, samt at der er tale om en oprindelig fejl i grafikdelen på bundkortet. Computeren lider dermed af en mangel, jf. købelovens § 76, stk. 1, nr. 4.

Klagerens første reklamation resulterede i et afhjælpningsforsøg, som tog 6 dage. Indklagede undersøgte herunder selv computeren, men kunne ikke konstatere de fejl, som klageren havde reklameret over. Ved klagerens anden reklamation blev computeren sendt til et værksted, som efter 19 dage oplyste, at der ikke var blevet fundet fejl ved computeren, men at de pr. kulance havde skiftet skærmen og et kabel, samt at der ikke var opstået fejl ved den efterfølgende afprøvning.

Da fejlen ikke er blevet afhjulpet, har klageren herefter krævet ophævelse af købet. Dette er afvist af indklagede, som mener at have krav på endnu et afhjælpningsforsøg. Indklagede har i den forbindelse tilbudt at udskifte computerens bundkort.

Nævnet lægger på baggrund af den sagkyndiges oplysninger til grund, at der er tale om en periodisk fejl, som det har været vanskeligt at lokalisere, hvilket må medinddrages ved vurderingen af, hvorvidt indklagede har opfyldt sin afhjælpningspligt, jf. herved købelovens § 78, stk. 4, sammenholdt med § 79. Da indklagede hele tiden har vist vilje til at afhjælpe fejlen, som har været svær at finde, og da den tilbudte udskiftning af bundkortet må formodes at løse problemet, findes indklagede efter omstændighederne at være berettiget til endnu et afhjælpningsforsøg.”

hspace=0
Leveret af SetWeb

Ugeavisen • Skovvej 10 • 6520 Toftlund
Tlf. +45 74 83 22 42 • Fax +45 70 14 17 21 E-mail: