UGEAVISEN.COM

Trampoliner, indkøbstrolley og fritidsprodukter - Easy-Pix.eu

ForsideGRÆNSEHANDELHOROSKOPERARTIKLERFORLYSTELSERSUND & RASKMAD MED MERE

Effekten af løntilskud er god – og kan blive bedre

Teknologisk Institut har i samarbejde med AF Frederiksborg Amt gennemført en større undersøgelse af aktivering med løntilskud. Undersøgelsen lægger blandt andet vægt på, at aktivering med løntilskud er blandt de mest effektive virkemidler, AF og de kommende jobcentre kan benytte i den beskæftigelsesfremmende indsats. Undersøgelsen siger ikke noget om, at løntilskud er en dårlig anvendelse af statens midler til beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, som det har været fremme i pressen.

Teknologisk Institut peger derimod på, at redskabet kan bruges mere effektivt end det gøres i dag. Dette kan blandt andet ske ved, at der stilles mere skarpt på hvilke jobfunktioner, der medvirker til, at ledige kan profitere af indsatsen.

Undersøgelsen viser, at personer, der eksempelvis bliver aktiveret i løntilskudsjob som beskæftigelses-, arkiv- eller museumsmedhjælper, højst har 16 procents mulighed for at komme i ordinært arbejde i forlængelse af aktiveringen. Hvis samme personer derimod aktiveres i løntilskudsjob inden for chaufførområdet, lagerekspedition eller telefonsalg, er effekten mere end 80 procent.

Forbedringen af effekten forudsætter dog, at de personer, der visiteres til ’lav-effektive’ løntilskudsjob, rent faktisk også kan visiteres til ’høj-effektive’ løntilskudsjob. Dels forudsætter en mere optimal udnyttelse af løntilskudsredskabet, at de rette løntilskudsjob er til stede. Og dels er det en forudsætning, at den ledige også er motiveret og besidder de rette egenskaber for at kunne bestride det pågældende løntilskudsjob. Indfrielsen af disse betingelser kan være vanskelig. Undersøgelsen har muliggjort at målrette søgningen efter de mere effektive løntilskudsjob og fravælge de mindre effektive. I erkendelse af, at en meget stor andel af de løntilskudsjob, der etableres, ikke alene sker på foranledning af AF men er opsporet af den ledige selv, er det vigtigt, at ledige på løntilskudsjagt har et godt kendskab til, hvad der virker og hvad der ikke virker.

hspace=0
Leveret af SetWeb

Ugeavisen • Skovvej 10 • 6520 Toftlund
Tlf. +45 74 83 22 42 • Fax +45 70 14 17 21 E-mail: