UGEAVISEN.COM

Trampoliner, indkøbstrolley og fritidsprodukter - Easy-Pix.eu

ForsideGRÆNSEHANDELHOROSKOPERARTIKLERFORLYSTELSERSUND & RASKMAD MED MERE

Konkurrenceankenævnet fastslår, at Elsam A/S har misbrugt sin dominans til at sætte for høje elpriser

2006-11-15

Konkurrenceankenævnet har nu fastslået, at energiselskabet Elsam A/S (der i dag er en del af DONG Energy) har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for engrossalg af el i Danmark vest for Storebælt ved at sælge el til urimeligt høje priser på spotmarkedet på elbørsen Nord Pool.

Sagen vedrører Konkurrencerådets afgørelse af 30. november 2005 om, at Elsam A/S har solgt el til urimeligt høje priser i 900 timer i perioden 1. juli 2003 – 31. december 2004. Konkurrencestyrelsen skønner, at Elsam A/S’ adfærd har betydet et tab på 187 mio. kr. i perioden for el-forbrugerne (virksomheder og private). En række virksomheder har pga. sagens karakter støttet Konkurrencerådets afgørelse i forbindelse med Konkurrenceankenævnets behandling af sagen.

Elsam A/S’ misbrug består bl.a. i at indmelde bud til Nord Pool, der i nogle timer skaber flaskehalse på transmissionskablerne mellem Vestdanmark og Norge og Sverige. Elsam A/S’ strategi indebærer, at Elsam A/S i nogle timer kan opnå urimeligt høje priser, fordi el-markedet vest for Storebælt delvist bliver afskærmet fra konkurrence fra Norge og Sverige.

Konkurrenceankenævnet har samtidigt ophævet det prispåbud, som Konkurrencerådet den 30. november 2005 meddelte Elsam A/S. Hensigten med prispåbudet var at forebygge, at Elsam i fremtiden indmelder bud til Nord Pool, der resulterer i urimeligt høje priser i Vestdanmark.

Konkurrencestyrelsen vil nu genoptage to sager vedrørende for høje elpriser i 2005. Konkurrencestyrelsen har nemlig fået en række klager vedrørende både Elsam A/S’ adfærd i 2005 og den største østdanske elproducent Energi E2’s adfærd i 2005. Begge selskaber er i dag en del af DONG Energy.

For at sikre et velfungerende elmarked vil Konkurrencestyrelsen endvidere drøfte den fremtidige markedsadfærd på elmarkedet med DONG Energy.

Link til Konkurrenceankenævnets kendelse.

hspace=0
Leveret af SetWeb

Ugeavisen • Skovvej 10 • 6520 Toftlund
Tlf. +45 74 83 22 42 • Fax +45 70 14 17 21 E-mail: