UGEAVISEN.COM

Trampoliner, indkøbstrolley og fritidsprodukter - Easy-Pix.eu

ForsideGRÆNSEHANDELHOROSKOPERARTIKLERFORLYSTELSERSUND & RASKMAD MED MERE
 

Kontanthjælpsloftet har givet de fleste en økonomisk gevinst ved at arbejde

Før kontanthjælpsloftet var der for mange kontanthjælpsmodtagere ikke nogen økonomisk gevinst ved at tage et arbejde. Det er der i dag. Loftet bidrager til, at langt de fleste, der er berørt af loftet, har udsigt til en økonomisk gevinst ved at tage et arbejde. Det viser Beskæftigelsesministeriets kulegravning af kontanthjælpen.

Det er svært at opgøre effekterne af loftet. Kulegravningen tyder på at flere kommer i beskæftigelse omkring det tidspunkt, hvor kontanthjælpsloftet får virkning. Det gælder de kontanthjælpsmodtagere, hvor loftet giver dem en særlig stor tilskyndelse til at søge arbejde.

Men kulegravningen viser også, at loftet ikke altid er en tilstrækkelig betingelse for at få folk i arbejde.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen siger i en kommentar hertil:

"Vi er nødt til at sætte mere fokus på de andre barrierer, der er for at kontanthjælpsmodtagere kan komme i arbejde. Misbrugsproblemer, ringe kvalifikationer, alt for ringe danskkundskaber for indvandrere og kvaliteten i indsatsen.

Regeringen har allerede taget fat på flere fronter. Vi har blandt andet bevilget ca. ½ milliard kroner til kommunernes indsats for de svageste grupper i kampagnen "EN NY CHANCE TIL ALLE." Og i velfærdsaftalen forpligtes kommunerne til systematisk at tage fat i de langvarige kontanthjælpsmodtagere."

Kulegravningen viser også, at de regelsæt, der danner grundlag for sagsbehandlingen, er blevet meget komplicerede. Hertil siger beskæftigelsesministeren:

"Derfor vil regeringen i starten af det nye år tage fat på at få luget ud i overflødige regler og procedurer. Det vil vi gøre sammen med medarbejderne i de nye jobcentre. Målet er at frigøre ressourcer, så der bliver mere tid til at hjælpe de mennesker, det hele handler om.

I det hele taget har jeg store forventninger til, at de nye jobcentre vil bringe mere effektivitet, mere ensartethed og mere gennemsigtighed ind i jobindsatsen. For med dem tager vi det bedste fra AF og det bedste fra kommunerne og lægger det under samme tag. Vi høster

frugterne af at blande AFs erfaring med at få ledige i job med kommunernes erfaring med at tage hånd om mennesker på kanten af arbejdsmarkedet."

Kulegravningen viser videre, at der er personer, som hænger fast i kontanthjælp i mange år.

"Det, at en del hænger fast i kontanthjælp i mange år, har fået nogen til at mene, at kommunerne ikke skal bruge kræfter på at hjælpe de mennesker. I stedet skal de på førtidspension eller en anden permanent ordning.

Regeringen ser det omvendt. Når mange har svært ved at komme ud af kontanthjælp, er det netop en konsekvens af, at kommunerne hidtil har koncentreret indsatsen om de stærke ledige.

Det er der nu lavet om på. Kommunerne skal løbende give tilbud til alle kontanthjælpsmodtagere. Også dem, der har været meget længe på kontanthjælp.

Det handler om menneskesyn. Regeringen vil ikke være med til at opgive mennesker. Alle skal have en chance for et liv med arbejde. Når vi så oven i købet ved, at mennesker, som har været på kontanthjælp i adskillige år kan komme i arbejde, så skal de ikke sendes på permanent, passiv forsørgelsesordning.

Så selv om kulegravningen tegner et lidt trist billede, så er jeg optimistisk, fordi regeringen har sat gang i så mange aktive tilbud til de svageste grupper", slutter beskæftigelsesministeren.

hspace=0
Leveret af SetWeb

Ugeavisen • Skovvej 10 • 6520 Toftlund
Tlf. +45 74 83 22 42 • Fax +45 70 14 17 21 E-mail: