UGEAVISEN.COM

Trampoliner, indkøbstrolley og fritidsprodukter - Easy-Pix.eu

ForsideGRÆNSEHANDELHOROSKOPERARTIKLERFORLYSTELSERSUND & RASKMAD MED MERE

Godt klima på jobbet kan få 12.000 ud af dynerne

12.000 mennesker ville året rundt holde sig helt fra sygesengen og gå på arbejde, hvis ledere i det private og offentlige bliver bedre til at håndtere sygefravær. Antallet af sygedage herhjemme vil kunne mindskes med næsten 15%, hvis private og offentlige ledere gør en indsats for, at virksomhederne ikke har ondt i arbejdsmiljøet

Det viser en ny undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation. Undersøgelsen er lavet i anledning af, at beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og Ledernes formand Svend Askær nu sætter sig i spidsen for en kampagne, der skal få ledere til at tage fat i fraværet, så sygefraværet falder på landets arbejdspladser.

“Sygefraværet står højt på den politiske dagsorden. Det er ikke bare et stort personligt og socialt problem. Det er også et økonomisk og samfundsmæssigt problem. Der er stor risiko for, at langt fravær fører til udstødning fra arbejdsmarkedet. Vi har brug for at få flere i job. Derfor kan vi ikke bare se til, at der hver dag er flere syge, end der er ledige”, siger beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen.

“Jeg betragter ledere som nøglepersoner i indsatsen for at få sygefraværet ned. Det kræver ledere, som har de rigtige redskaber til rådighed og vilje til at bruge dem. Kampagnen skal være med til at klæde lederne på, så de tør tage det nødvendige ansvar. For det virker først, når ledelsen tager ansvar, og når lederen er rollemodel for sine medarbejdere”.

Undersøgelsen fra Ledernes Hovedorganisation, der er baseret på svar fra 1.728 ledere, viser, at der er en snæver sammenhæng mellem sygefravær og arbejdsmiljø. Medarbejdere på virksomheder med dårligt arbejdsmiljø har i snit fire fraværsdage mere om året end kollegerne på virksomheder med et godt miljø.

Undersøgelsen viser samtidig, at der er mulighed for at forbedre arbejdsmiljøet på næsten halvdelen af arbejdspladserne herhjemme.

“Det er en klar ledelsesopgave – også for topledelsen, der skal bakke sine ledere op – at få sygefraværet ned. Den opgave kan og skal man ikke overlade alene til den sygemeldte, myndigheder og læger. Fremmødet kan hæves væsentligt, hvis lederne selv gør sig bedre til det forebyggende arbejde, men de skal også have de rette værktøjer, og samarbejdet med kommuner og læger skal forbedres”, siger Svend Askær.

“Arbejdsmarkedet er under kraftig forandring og fyldt med omstillingskrav i en globaliseret verden, så der ligger en stor ledelsesmæssig opgave i at sørge for, at alle medarbejderne føler sig værdsatte, og at de kan være med, også når det går stærkt. Det stiller store krav til, hvordan lederne tilrettelægger arbejdet”, understreger Svend Askær.

Undersøgelsen fra Ledernes Hovedorganisation viser, at stadig flere virksomheder bliver opmærksomme på, at der skal gribes ind over for sygefraværet, og at ledelsen kan udrette meget ved at gribe indsatsen systematisk an: I 2003 havde blot 39% af virksomhederne en egentlig sygefraværspolitik.

Det tal er nu steget til 48% og dermed næsten hver anden virksomhed herhjemme. Andelen af virksomheder, der laver trivselsundersøgelser og sygefraværsstatistikker, vokser også, viser undersøgelsen fra Ledernes Hovedorganisation.

hspace=0
Leveret af SetWeb

Ugeavisen • Skovvej 10 • 6520 Toftlund
Tlf. +45 74 83 22 42 • Fax +45 70 14 17 21 E-mail: