UGEAVISEN.COM

Trampoliner, indkøbstrolley og fritidsprodukter - Easy-Pix.eu

ForsideGRÆNSEHANDELHOROSKOPERARTIKLERFORLYSTELSERSUND & RASKMAD MED MERE
 

Ny vinterbekendtgørelse skal
bane vej for mere vinterbyggeri

Hovedpunkterne i en ny vinterbekendtgørelse er på plads. Mere ansvar til entreprenøren i forbindelse med planlægningen af vinterbyggeri skal give bygherren mere mod på at bygge om vinteren.
  
Erhvervs- og Byggestyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse for bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november - 31 marts, også kaldet vinterbekendtgørelsen. Den nye vinterbekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2007. Hovedelementerne i den nye vinterbekendtgørelse er blevet forhandlet på plads med en række af byggeriets parter.

Vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Jesper Rasmussen udtaler:
Vinterbekendtgørelsen ligger på grænsen af, hvad det offentlige bør regulere. Men det er glædeligt at konstatere, at der nu er fundet en løsning, som bygherrerne og virksomhederne er tilfredse med. Det er min opfattelse, at vi med den nye bekendtgørelse har ændret nogle af de forhold, som har gjort bygherrerne tilbageholdende med at bygge om vinteren.
Den nye vinterbekendtgørelse betyder, at der er færre foranstaltninger, som bygherren har ansvaret for at planlægge om vinteren. Fremover skal bygherren kun planlægge de foranstaltninger, der reelt er betinget af vejret, fx snerydning, grusning og afisning. Andre foranstaltninger, som uanset vejrliget skal forefindes på byggepladsen om vinteren, fx læskærmning og overdækning af arbejdssteder, skal fremover indgå i entreprenørens tilbud som normale projektydelser.

Som en forsøgsordning får bygherren i de større byggesager mulighed for at indhente tilbud fra entreprenøren på den samlede opgave med vinterforanstaltninger. På den måde kender bygherren den samlede pris på byggeriet, inden byggeriet går i gang. Det mindsker bygherrens økonomiske usikkerhed ved vinterbyggeri.

Endelig er perioden, hvor bekendtgørelsen gælder, forkortet med to måneder. Den nye bekendtgørelse gælder i perioden 1. november til 31. marts.

Faktaark

Erhvervs- og Byggestyrelsen gennemførte i 2004 en analyse af de sæsonbestemte variationer i dansk byggeri. Baggrunden for analysen var, at aktivitetsnedgangen i byggeriet om vinteren medfører stigende ledighed i bygge- og anlægsfagene. Analysen viste, at sæsonledigheden i Danmark er ca. dobbelt så høj som i lande med et tilsvarende klima. Analysen viste ydermere, at sæsonproblematikken også hæmmer virksomhedernes produktivitetsudvikling.

Som en af de væsentlige barrierer for vinterbyggeri pegede analysen på en uhensigtsmæssig ansvarsfordeling i forbindelse med vinterbyggeri. En delanalyse viste, at bygherrerne ofte finder det administrativt bøvlet at planlægge og forhandle om brugen af vinterforanstaltninger, ligesom det giver usikkerhed om den endelig pris på byggeriet.

Ændringerne i vinterbekendtgørelsen er et udtryk for et ønske om at reducere bygherrens ansvar i vinterbyggeriet. Det sker ved at lægge en større del af ansvaret for planlægningen af vinterforanstaltninger hos den part, der har den største praktiske erfaring med at detailplanlægge og håndtere vinterforanstaltninger, nemlig entreprenøren.

I Sverige og Norge aftales forhold om vinterbyggeprocessen gennem nationale brancheaftaler parallelt til AB 92. En tilsvarende løsningsmodel var på tale i forhandlingerne med byggeriets organisationer. Parterne vurderede dog, at det ikke var hensigtsmæssigt at gennemføre en deregulering af området med det samme.

En øget sæsonudjævning vil være til gavn for hele samfundsøkonomien. I Danmark har vi en sæsonledighed, der er cirka dobbelt så høj som i lande med samme klima. Kan sæsonledigheden i byggeriet bringes ned på et niveau, som de fx har i Holland, vil det offentlige kunne spare et trecifret millionbeløb om året på udbetaling af dagpenge.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har - udover den nye vinterbekendtgørelse - igangsat en række analyseprojekter, der har til formål at tilvejebringe mere viden om vinterbyggeri. I samarbejde med Vinterkonsulenterne, Dansk Byggeri, BAT-kartellet m.fl. udarbejdes der desuden en cost-benefit-model, der kan beregne, hvornår det er rentabelt at bruge totalinddækning.
 

hspace=0
Leveret af SetWeb

Ugeavisen • Skovvej 10 • 6520 Toftlund
Tlf. +45 74 83 22 42 • Fax +45 70 14 17 21 E-mail: