UGEAVISEN.COM

Trampoliner, indkøbstrolley og fritidsprodukter - Easy-Pix.eu

ForsideGRÆNSEHANDELHOROSKOPERARTIKLERFORLYSTELSERSUND & RASKMAD MED MERE

Ny barselsudligningsordning gør det nemt for arbejdsgiverne 

1. oktober 2006 trådte den nye online barselsudligningsordning – Barsel.dk - i kraft. Formålet er at sikre alle kvinder adgang til det private arbejdsmarked og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder. De 110.000 berørte virksomheder modtager den første opkrævning til Barsel.dk i december 2006.

Det er ikke altid let for yngre kvinder at få arbejde på det private arbejdsmarked – ganske enkelt, fordi de private virksomheder ikke har råd til at sende dem på en længerevarende barsel. Med den nye barselsudligningsordning - Barsel.dk - ændres dette billede forhåbentligt, fordi ordningen mindsker lønudgiften for de private virksomheder, når deres kvindelige ansatte går på barsel.

”Det er vigtigt at behandle mænd og kvinder lige på arbejdsmarkedet. Forhåbentlig vil ordningen gøre det mere attraktivt at ansætte yngre kvinder, fordi virksomhederne fremover kan regne med lavere lønudgift i barselsperioden. Og måske vil ordningen også medvirke til, at kvinderne får lyst til at få flere børn”, siger Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed.

Barsel.dk er en automatiseret ordning med meget lidt administrationsarbejde for den enkelte arbejdsgiver. Det betyder, at de fleste arbejdsgivere ikke skal foretage sig noget yderligere end blot at betale regningen, når den kommer. Lønrefusionen kommer af sig selv, når arbejdsgiveren søger om barselsdagpenge.

Fakta om Barsel.dk:

ATP varetager administrationen af Barsel.dk, mens Familiestyrelsen er ansvarlig for lovgivningen bag Barsel.dk.
De private arbejdsgivere betaler 936 kr. årligt pr. fuldtidsansat og får udbetalt den første lønrefusion i februar 2007. 
Lønrefusionen kan modtages i op til 26 uger og udgør forskellen mellem barselsdagpengene og lønnen under barsel op til 142 kr. i timen. 
Det første bidrag til Barsel.dk skal betales i januar 2007.

hspace=0
Leveret af SetWeb

Ugeavisen • Skovvej 10 • 6520 Toftlund
Tlf. +45 74 83 22 42 • Fax +45 70 14 17 21 E-mail: