UGEAVISEN.COM

Trampoliner, indkøbstrolley og fritidsprodukter - Easy-Pix.eu

ForsideGRÆNSEHANDELHOROSKOPERARTIKLERFORLYSTELSERSUND & RASKMAD MED MERE

Regeringen bør sikre bedre vilkår for affaldsbehandling

Mængden af affald fra danske husholdninger og virksomheder stiger år for år, men lovgivningen og reglerne for hvordan affaldssektoren skal organiseres halter bagud. KL og brancheorganisationen affald danmark ønsker med et ideoplæg om fremtidens affaldssektor at sætte skub i debatten og lægge pres på regeringen.


- Kommuner og affaldsselskaber er i gang med at samle affaldsaktiviteterne i de større kommuner, men fordi regeringen ikke har meldt ud, har vi så at sige handlet i blinde. Tilbage i 2004 var vi ellers enige om en række forslag til forenkling af regler og friere valgmuligheder, men siden har det ligget stille  inden for regeringens mure, siger Bjørn Dahl, formand for KL’s teknik- og miljøudvalg.

Formand for Vestforbrændings bestyrelse Ove E. Dalsgaard er enig:

- Det er ikke holdbart længere, og derfor ønsker vi i affald danmark sammen med KL at sætte skub i den politiske debat. Nu er det på tide, at Miljøministeren melder ud, hvordan regeringen ser affaldssektorens fremtid, siger han.

- Vi kommer med række forslag, som affaldssektorens parter er enige om, og som er lige til at gå i gang med. Vi foreslår bl.a. virksomheder skal have adgang til genbrugsstationer for de små mængder, at reglerne for farligt affald  forenkles og at virksomheder skal have mere frit valg. Det gælder også reglerne for det genanvendelige erhvervsaffald, siger Ove E. Dalsgaard.

Derudover foreslår KL og affald danmark bl.a. at lovgivningen og de kommunale regulativer skal forenkles. Med den nuværende lovgivning har hver kommune sine egne regulativer for, hvad borgere og virksomheder skal gøre ved deres affald. Der findes derfor flere tusinde forskellige ordninger. Det skal forsimples samtidig med at kommunerne bevarer retten til selv udvikle nye affaldsordninger.

Endelig skal der skal være et mere klart grundlag for samarbejdet mellem kommuner og affaldsselskaber.

 

hspace=0
Leveret af SetWeb

Ugeavisen • Skovvej 10 • 6520 Toftlund
Tlf. +45 74 83 22 42 • Fax +45 70 14 17 21 E-mail: