UGEAVISEN.COM

Trampoliner, indkøbstrolley og fritidsprodukter - Easy-Pix.eu

ForsideGRÆNSEHANDELHOROSKOPERARTIKLERFORLYSTELSERSUND & RASKMAD MED MERE

Midlertidigt stop for
adoption fra Indien

 

På baggrund af de oplysninger, som er kommet frem i forhold til adoption af børn fra Indien, har familie- og forbrugerminister Carina Christensen besluttet at indstille adoption af børn fra Indien midlertidigt. 

"Jeg er foruroliget over de forhold, som er kommet frem. Jeg kan ikke acceptere, at børn gøres til forretning, og det er helt uantageligt, hvis en dansk organisation har medvirket gennem at betale overpris til de indiske samarbejdspartnere," siger Carina Christensen.

De adoptionssager fra Indien, som i øjeblikket er under behandling, vil blive tjekket grundigt igen, og de vil kun blive gennemført, hvis de danske myndigheder får dokumentation for, at de er kørt efter reglerne. Det drejer sig om et fåtal.

"Der vil ikke blive optaget flere danske adoptanter på ventelisten, før vi fra dansk side er helt trygge ved, at adoptioner fra Indien kan gennemføres på betryggende vis," siger Carina Christensen.

Allerede gennemførte adoptioner fra Indien vil ikke blive undersøgt på ny. Kun i tilfælde af en konkret henvendelse fra de indiske myndigheder vil de danske myndigheder vurdere, om den konkrete sag i Danmark er blevet behandlet efter reglerne.

"Der er ikke noget, der tyder på, at der er begået fejl i Danmark. Det vil derfor være helt urimeligt at udsætte adoptivfamilierne for i årevis at skulle leve med den usikkerhed og bekymring, som en sådan undersøgelse ville medføre. Det vil ikke være at varetage børnenes tarv," siger Carina Christensen

I pressen er der rejst anklager mod AC Børnehjælp. Familie- og forbrugerminister Carina Christensen vil nu bede Familiestyrelsen om at gennemgå foreningens regnskaber for at få afklaret, hvorvidt AC Børnehjælp har fulgt de retningslinjer for betaling og donationer, som eksisterer i Indien.

"Jeg vil have AC Børnehjælp set efter i sømmene. Børn, som adopteres til Danmark, skal ikke købes for penge. Det er usmageligt og i strid med de internationale regler, som Danmark er med i," siger Carina Christensen.

Adoptionsnævnet er i dag gået ind i sagen om de børn, der ifølge pressen skulle være adopteret til Danmark uden faderens samtykke. Det er ikke muligt at kommentere på den konkrete sag, før Adoptionsnævnet er færdig med sin undersøgelse.

hspace=0
Leveret af SetWeb

Ugeavisen • Skovvej 10 • 6520 Toftlund
Tlf. +45 74 83 22 42 • Fax +45 70 14 17 21 E-mail: