UGEAVISEN.COM

Trampoliner, indkøbstrolley og fritidsprodukter - Easy-Pix.eu

ForsideGRÆNSEHANDELHOROSKOPERARTIKLERFORLYSTELSERSUND & RASKMAD MED MERE

Ulovligt fanget torsk
havner i supermarkeder over hele Europa

København: 12. februar 2007 Politiken kunne i går afsløre, hvordan illegalt fanget torsk fra Østersøen finder vej til kølediskene i de europæiske supermarkeder.. Det sker via en af Europas største producent af frosne torske-produkter Espersen, der har flyttet det meste af sin produktion til Polen.

Efter en tur til den polske østersøkyst dokumenterer Politiken, at polske fiskere, fiskeriorganisationer og mellemhandlere anser illegal fangst og overfiskeri for at være helt normalt. Desuden siger de, og at en stor del af de sorte fisk ender hos danske Espersen.

Espersens nøgleaftagere af frossen torsk fra Østersøen er bl.a. Birds Eye, Iglo, Youngs og en række Nordiske supermarkeder og mærker – også danske. De illegalt fanget torsk ender på denne måde i de europæiske forbrugeres indkøbskurve, som ganske uvidende støtter det illegale  fiskeri af torsk i Østersøen.

”På baggrund af Det International Havundersøgelsesråds, ICES, anbefalinger, den lave torskebestand og det udbredte illegale fiskeri i Østersøen opfordrer Greenpeace de ansvarlige virksomheder til at holde op med at aftage torsk fra Østersøen. Noget Politikens afsløringer bør skubbe til og fremme,” siger Truls Gulowsen, havkampagnemedarbejder i Greenpeace.

ICES, der er rådgiver i forbindelse med kvote-bestemmelser, har anbefalet en nul-fangst af torsk i den østlige Østersø i 2007. Det sker på baggrund af bestandens alvorlige tilstand og det store problem med illegalt fiskeri i området. Til trods for anbefalingerne blev der fra politisk side fastsat en kvote på i alt 40.000 ton torsk for 2007.

Ifølge formanden for den polske brancheforening af fiskeproducenter, Jerzy Safader, er det helt normalt, at mellemhandlerne ”vasker” de sorte fisk hvide. Han vurderer, at 70 procent af den polske fiskerisektor ville være nødsaget til at dreje nøglen om, og at tusindvis af mennesker ville miste deres arbejde, hvis fiskerne holdt sig inden for kvoterne og afstod fra at fange flere fisk end tilladt.

Til trods for Politikens afsløringer fastholder Espersen, at de illegale fisk ikke ender hos dem, da de får deres handelspartnere til at skrive under på en erklæring om, at fiskene er fanget på legal vis. En række af de polske mellemhandlere og fiskere, som Espersen handler med, indrømmer dog over for Politiken, at de godt nok skriver under på erklæringen, men at det er offentligt kendt, at en del af fiskene er illegale.

”De beviser, som Politiken kommer med, bekræfter, at ingen, der køber torsk fanget i Østersøen, kan vide sig sikre på, at de ikke er medvirkende årsag til, at torskebestanden går drastisk tilbage. Behovet for at stoppe fangsten af torsk i området ind til bestanden igen er kommet op på et acceptabelt niveau, og det illegale fiskeri er under kontrol, må være tydeligt for enhver,” siger Truls Gulowsen.

En række virksomheder, her i blandt Youngs og Bird Eye, er for længe siden holdt op med at aftage torsk fra Nordsøen, hvor bestanden af torsk er langt nede. Det er nu tid til at tage samme forholdsregler i Østersøen så længe politikerne ikke er i stand til at sikre, at torskebestanden bliver restitueret gennem smertefulde men nødvendige restriktioner.

hspace=0
Leveret af SetWeb

Ugeavisen • Skovvej 10 • 6520 Toftlund
Tlf. +45 74 83 22 42 • Fax +45 70 14 17 21 E-mail: